Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs Ludzka twarz EFS (2010 r.)

data publikacji: 11-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 19 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło IV edycję konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Poniżej zamieszczono informację przesłaną przez organizatorów konkursu.

IV edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS

19 kwietnia 2010 r. została ogłoszona IV edycja konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych Ludzka twarz EFS.
Już po raz czwarty zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego organizatorem jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.
Celem konkursu jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, do uczestników projektów, że dzięki tym projektom mogą oni zmieniać swoje życie. Chcemy promować efekty i pokazać szanse, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny, a prace dziennikarzy w znacznym stopniu mogą przyczyniać się do przybliżania ludziom istoty EFS, stanowić inspirację do działania. Przedstawienie efektów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z pominięciem urzędowego języka pozwala w bardziej przystępny sposób pokazać, że za skrótem EFS kryją się ludzkie historie. Historie ludzi, którzy korzystają ze wsparcia w projektach i którzy projekty z zaangażowaniem tworzą i realizują.
Dlatego też zwracamy się do przedstawicieli mediów, zarówno tych ogólnopolskich, jak i regionalnych, aby przyczynili się do popularyzacji możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i powiększyli grono Dziennikarzy przyjaznych Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.
Autorzy najciekawszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrodę pieniężną, statuetkę Dziennikarz przyjazny EFS oraz odbędą podróż do centrum podejmowania strategicznych decyzji w Unii Europejskiej w czasie wizyty studyjnej organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dnia 10 września 2010 r.
w siedzibie Organizatora:
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
z dopiskiem „Ludzka twarz EFS”

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.ludzkatwarzEFS.pl 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.