Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 11-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nastąpiła aktualizacja Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (wersja 2.0). Wprowadzone zmiany wynikają z uwag zgłoszonych przez projektodawców i Instytucje Pośredniczące do dotychczas obowiązujących zapisów. Modyfikacje mają charakter uszczegóławiający i/lub porządkujący.
W związku z powyższym beneficjenci PO KL powinni zapoznać się z zaktualizowaną Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL oraz postępować według zasad w niej przedstawionych. Zachęcamy również do skorzystania z opisu wprowadzonych zmian do przedmiotowego dokumentu.

Jednocześnie przypominamy, że plik Formularza 2007 (wersja 2.0) zamieszczony jest na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce POKL > Ważne dokumenty > Formularz PEFS 2007.

Do pobrania:

- Zaktualizowana instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007
- Zestawienie wprowadzonych zmian