Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL

data publikacji: 15-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowano Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL. Przedmiotowy dokument jest dostępny w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.