Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych w ramach PO KL

data publikacji: 21-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw wnioski można składać od 12 maja br., 
  • w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty wnioski można składać od dnia 31 maja br. 
  • w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wnioski można składać od dnia 7 czerwca br., 
  • w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wnioski można składać od dnia 21 czerwca br.


Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż konkurs w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zostanie zawieszony z dniem 28 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacja konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce PO KL/Konkurs/Nabór projektów.