Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uzupełnianie informacji o limitach programowych w ramach kategorii kosztów w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014+ we wnioskach o płatność w zakresie monitorowania pomocy publicznej i pomocy de minimis

data publikacji: 09-03-2016

Instytucja Zarządzająca PO WER informuje, że w zakresie monitorowania pomocy publicznej i pomocy de minimis wypełnianie informacji o limitach programowych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014+ niezbędne jest tylko w umowie o dofinansowanie. Nie ma konieczności monitorowania tych danych we wnioskach o płatność. Tym samym, w celu ograniczenia liczby zbieranych danych i uproszczenia systemu rozliczania wydatków, we wnioskach o płatność (w ramach zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki) nie należy wybierać z listy wartości dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis. Jednocześnie IZ PO WER informuje, iż uszczegółowienie podręcznika beneficjenta dla PO WER zostanie doprecyzowane w tym zakresie przy okazji najbliższej aktualizacji.