Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER

data publikacji: 31-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza
do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NABÓR NR POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17

Termin naboru: 31.01.2017 r. – 15.02.2017 r.
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Realizacja projektu musi mieścić się w okresie: 01.01.2017 r. - 30.06.2018 r.

Errata do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17

data publikacji: 06-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wprowadza erratę do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie z dnia 31.01.2017 r., numer POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.

Do pobrania: