Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Działanie 4.2 POWER)

data publikacji: 03-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż studenci z niepełnosprawnościami oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z unijnego wsparcia w ramach projektu Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej:

Projekt realizowany przez: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),
Tytuł projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.
Kwota dofinansowania: 118 252 244,25 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie zawodowych i kluczowych kompetencji studentów z niepełnosprawnościami oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także zdobyć praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu dostępne są pod adresem: https://www.power.gov.pl.