Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończenie działalności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

data publikacji: 18-03-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż z dniem 31 grudnia 2014 roku sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła swoją działalność. Usługi informacyjne, które dotychczas świadczone były przez Regionalne Ośrodki EFS, takie jak m.in.:

  • konsultacje na etapie przygotowywania projektów EFS,
  • pomoc w rozliczaniu projektu współfinansowanego z EFS na etapie jego realizacji,

aktualnie znajdują się w ofercie bezpłatnych usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (sieć PIFE) w ramach funkcjonującego Systemu informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dostępne są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Punkty Informacyjne.