Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

data publikacji: 21-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zamieszczeniu zaktualizowanego Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: