Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do Punktu Kontaktowego POWER 2014 - 2020

data publikacji: 18-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14
zaprasza do Punktu Kontaktowego POWER 2014 - 2020

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz przykłady dobrych praktyk EFS,
  • dowiedzieć się o różnych formach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby młode w wieku od 15 do 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparcie programu skierowane jest głównie do osób młodych pozostających bez pracy, niekształcących się i nieszkolących, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Informacja udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl