Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

data publikacji: 18-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14
zaprasza do Punktu Kontaktowego
Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,

przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

W trakcie bezpłatnej porady można:

  • uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego Europejski Fundusz Społeczny w obszarze aktywizacji zawodowej i aktywnej integracji, w tym Działanie 6.1, 6.2 oraz 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,
  • dowiedzieć się, jak można skorzystać ze wsparcia unijnego,
  • poznać dotychczasowe efekty oraz dobre praktyki EFS,
  • otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

W szczególności zapraszamy osoby powyżej 29. roku życia, dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i, oraz osoby szukające wsparcia w zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjny 9i.

Informacja udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl