Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję informacyjną PO KL w województwie wielkopolskim

data publikacji: 19-11-2013

           

Konferencja informacyjna PO KL współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na
Konferencję informacyjną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie wielkopolskim

Konferencja informacyjna PO KL odbędzie się 3 grudnia 2013 r.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe KOCHTEX
Poznań, ul. Towarowa 35/ IV piętro
Sala konferencyjna DELTA

Harmonogram konferencji informacyjnej PO KL w województwie wielkopolskim:

10:00-10:15 Rejestracja uczestników konferencji
10:15-10:30 Powitanie uczestników konferencji informacyjnej PO KL
10:30-11:00 Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w 2013 roku
11:00-11:30 Przerwa
11:30-12:30 Podsumowanie projektów własnych WUP w Poznaniu – programy stypendialne w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL oraz Poddziałania 9.1.3 PO KL
12:30-13:00 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020
13:00 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 2 grudnia 2013 roku do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: