Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER

data publikacji: 03-03-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwały nr 114 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych Planach Działania na 2017 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez:

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Do pobrania: