Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w zasadach oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych finansowanych w ramach programów dwufunduszowych i częściowo programu Pomoc Techniczna

data publikacji: 04-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z publikacją przez Komisję Europejską nowych interpretacji dot. obowiązków informacyjnych beneficjentów, nastąpiły zmiany w zasadach oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych finansowanych w ramach programów dwufunduszowych i częściowo programu Pomoc Techniczna.

W oparciu o ww. interpretacje opracowano nową wersję pytań i odpowiedzi dot. stosowania oznaczeń działań informacyjno-promocyjnych. Zmodyfikowano również Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (rozdział 11 oraz podrozdział 17.6). Jego zaktualizowana wersja jest dostępna m.in. na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl czy też na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Do pobrania:

  1. Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania oznaczeń działań informacyjno-promocyjnych (.pdf)
  2. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (.pdf)